Monument

VOLGEND JAAR EEN MONUMENT ONTHULLEN OP DE HERDENKING?

Als organisatoren van de Herdenking V1 Treubstraat kijken we terug op een prachtige eerste herdenking. Maar we zijn nog niet klaar. Wij hopen op 18 maart 2020, precies 75 jaar na de gebeurtenis, een waardig monument onthullen voor de slachtoffers van deze gebeurtenis.

Daarom beginnen we met het inzamelen van geld voor een monument. Vindt u ook dat deze gebeurtenis niet vergeten mag worden en doorgegeven moet worden aan volgende generaties van wijkbewoners?

Stort dan uw gift op rekeningnummer NL03 RABO 0342653083
tnv STICHTING HERDENKING TREUBSTRAAT

ovv Monument Treubstraat

Onze dank is groot!

Frank Zwinkels
Dik Happé
Ewoud Kieviet

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Neem contact met ons op.